ตรายาง

ผลิตงานตรายางทุกชนิด ทุกรูปแบบ ทุกเนื้อยาง

- เนื้อยางพารา เนื้อยางเรซิน วัสดุคุณภาพ ทนทาน

- ด้ามพลาสติก ด้ามไม้ ด้ามไม้ชิ้นใหญ่จับถนัดมือ ปั๊มกล่อง ปั๊มถุง ต้องการความคงทน ถนัดมือ

- เนื้อยางอุตสาหกรรมทนน้ำมัน ยางต้องการความลึกเป็นพิเศษ สามารถผลิตได้ตั้ง 3 MM ขึ้นไป

- ขายน้ำหมึกปั๊มบนพลาสติก ปั๊มบนกระดาษมันทุกชนิด ปั๊มวัสดุไม้ เหล็ก ฯลฯ

 ติดต่อสอบถาม  0815814133 หรือ print3950@yahoo.com

 

Visitors: 245,205